Anställningar

 

2000- ENEA Konsult inom test. Huvudsakligen suttit på Ericsson och arbetat med deras testsytem inom 3G.
1999-2000 Connex tunnelbanan AB Tekniker, ansvarade för introduktionen av den nya snabbspårvagnen på tvärbanan. Hålla koll på "barnsjukdomar" och diskutera lösningar med vagnägare och tillverkare. Säkerhetsansvar då Connex har det juridiska ansvaret vid olyckor. Utveckling av underhållsmetoder av vagnarna samt upprättat instruktioner och program för underhåll. Tagit fram nya testsystem för olika system på tunnelbanevagnarna. Haveriutredningar och med dessa som grund föreslå bättre lösningar eller ändrade rutiner. I ansvarsområdet ingick även Saltsjöbanans, Lidingöbanans och Nockebybanans vagnar.
1998-1999 SL Tunnelbanan AB Utbildare, utbildade reparatörer i elprogrammet (3-åriga) på gymnasienivå. Såg över kompetensen hos reparatörerna och tog fram kompetensutvecklingsplaner. Tog fram och genomförde ett utbildningspaket för reparatörerna i syfte att minska bränder på vagnarna vilket var ett krav från Järnvägsinspektionen. Utbildning och kompetens var en stor fråga just då eftersom den nya tunnelbanevagnen hade börjat att levereras vilken innehöll den senaste tekniken inom kraftelektronik samt att allt i vagnen styrs med datorer, något som reparatörerna var ovana med.
1994-1998 SL Tunnelbanan AB Instruktör i Högdalsdepån, reparerade vagnar och instruerade/hjälpte övriga reparatörer. Ansvarade för att instruktionerna var riktiga och uppdaterade. Utvecklade och höll kurs i felsökning på tyristorvagnarna. Tagit fram nya testsystem för diverse system på tunnelbanevagnarna. Även gjort inhopp som arbetsledare.
1992-1994 SL Tunnelbanan AB Reparatör i Högdalsdepån. Även gjort inhopp som arbetsledare. I princip samma sak som i Rissnedepån nedan.Skapade även en kurs i grundläggande elektronik för reparatörerna. Det ingick inte direkt i tjänsten men jag och mina chefer såg behovet av elektronikkunskaper med tanke på en helt ny vagntyp som skulle komma.
1980-1992 SL AB Linjemontör, dvs ambulerande reparatör på tåg i trafiken. Gjort inhopp som arbetsledare. Jag var stationerad vid T-centralen. När ett tåg hade något fel så fick jag vänta in tåget och reparerade på plats i trafik. Vid stopp i trafiken så fick jag ibland åka bil med blåljus till det trasiga tåget och reparera eller se till att flytta på tåget genom att bogsera. Det har alltid funnits minst 10 vagntyper. Det sker ombyggnader och teknikutveckling som gör att man måste hänga med för att kunna utföra ett snabbt jobb i trafiken. Särskilt vid stopp i trafiken är snabbhet en viktig faktor.
1979-1980 SL AB Reparatör i Rissnedepån. Reparation och underhåll av tunnelbanevagnar. Där ingår alla system på vagnen såsom traktion, signalsystem, bromssystem, dörrsystem, radiosystem, värme och ventilation osv.