Kanske en sann historia?

 

Ett nordiskt och ett japanskt företag bestämde sig för att utkämpa en årlig roddtävling med åttamannalag.

Bägge manskapen tränade länge, och när dagen för roddkampen kom var bägge lagen i absolut toppform - men japanerna vann med ett försprång på 1 km.

Efter nederlaget var moralen i botten i det nordiska bolaget. Högsta ledningen beslutade att man skulle vinna påföljande år och tillsatte därför en projektgrupp som skulle undersöka problemet.

Projektgruppen upptäckte efter mycket analyserande att japanerna hade sju man att ro och en man att styra, medan det nordiska laget hade en man som rodde och sju som styrde.

I denna krissituation visade ledningen prov på avsevärd handlingskraft, man engagerade en konsultfirma som skulle undersöka strukturen i det nordiska laget. Experterna kom efter månaders studier fram till slutsatsen att det var för många som styrde och för få som rodde.

Mot bakrund av experternas rapport genomfördes omedelbara förändringar i lagstrukturen. Nu hade man fyra styrmän, två överstyrmän, en styrledare och en roddare: "Vi måste utvidga hans arbetsområde och ge honom mer ansvar!" löd medicinen.

Året därpå vann japanerna med ett försprång på 2 km.

Det nordiska laget avskedade roddaren med hänvisning till dålig arbetsprestation, man betalade dock ut en bonus till ledningen som uppskattning för de stora ansträngningar den lagt ned.

Konsultfirman utarbetade en ny analys, varav man drog den slutsatsen att man hade rätt taktik och att motivationen också var god, och att det måste var materialet som behövde förbättras.

I dag är det nordiska företaget i färd med att utveckla en ny båt.

Författare okänd